Senyum Sapa Salam (3S)

Kempen 3S telah bermula di sekolah-sekolah, dapatkan rekabentuk grafik untuk digunakan di sekolah anda! 100% Percuma!.

Pelbagai rekabentuk grafik untuk poster sedia digunakan

PDPGuru menggalakkan perkongsian karya seni guru-guru seluruh negara, dengan ini kita dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang!. Bersama mengumpulkan hasil karya seni guru-guru Malaysia.

Akademik dan kokurikulum berpisah tiada

PDPGuru juga terbuka kepada mana-mana guru yang ingin menyumbang bakti dalam bentuk penulisan berkaitan unit-unit uniform, ilmu di dada jangan disimpan begitu saja, ayuh kongsi bersama!

Pelbagai rekabentuk grafik yang menarik untuk dikongsikan bersama

PDPGuru juga menyediakan ruang untuk berkongsi karya seni guru-guru seluruh negara.Bersama mendidik dengan penuh keseronokkan. Kongsikan bersama.. nikmati kelebihannya.

Selamat menduduki peperiksaan UPSR

PDPGuru bukan sahaja memudahkan guru menyampaikan ilmu semasa di dalam kelas, malah boleh diakses oleh murid dimana jua berada dengan menyokong pelbagai jenis peranti.

Halaman

25 May 2016

BMT5: Latihan pemahaman

SOALAN LATIHAN PEMAHAMAN (KATA GANTI NAMA DIRI)
 1. Murid-murid tahun lima Mawar sedang belajar. ____________ memberikan tumpuan ketika guru mengajar.
  1.   saya
  2.   mereka
  3.   dia
  4.   kita
 2. “___________ berasa dukacita apabila melihat rakyat jelata ditimpa bencana, ” titah Sultan Ahmad.
  1.   beta
  2.   saya
  3.   dia
  4.   kita
 3. Puan Rosnah : Mengapakah _________ tidak hadir semalam?
  Izzati : Saya demam, cikgu.
  1.   dia
  2.   mereka
  3.   saya
  4.   kamu
 4. Puan guru Besar tiada di sekolah. _________ Beliau bermesyuarat.
  1.   kamu
  2.   saya
  3.   Beliau
  4.   Baginda
 5. “Adik _________ belajar dalam tahun satu, ” beritahu Hakim kepada kawan-kawanya.
  1.   saya
  2.   kamu
  3.   Beta
  4.   Baginda
 6. “________ mohon ampun tuanku,” kata memanda menteri kepada Sultan Mansur Syah.
  1.   saya
  2.   Patik
  3.   baginda
  4.   Dia
 7. ” ___________ akan pastikan sekolah ini akan menjadi sekolah cemerlang pada masa hadapan,” ucap Puan Guru Besar kepada guru-guru dan murid-murid.
  1.   Beta
  2.   Kamu
  3.   mereka
  4.   saya
 8. ” Sila hantar buku latihan ________ di meja saya,” arah Puan Salbiah kepada murid-muridnya.
  1.   mereka
  2.   kalian
  3.   dia
  4.   saya
 9. Jururawat : Nama ________ akan dipanggil sebentar lagi. Sila duduk, ya.
  Encik Ahmad : Baiklah. Terima kasih.
  1.   saya
  2.   encik
  3.   dia
  4.   engkau
 10. Menteri Besar akan mengadakan lawatan kerja di Selangor. _________ akan diiringi oleh beberapa orang pegawai.
  1.   dia
  2.   Beliau
  3.   Baginda
  4.   Mereka
 11. _________ bertiga akan didenda kerana datang lewat ke sekolah.
  1.   Dia
  2.   Beliau
  3.   Baginda
  4.   Mereka
 12. “Para hulubalang diraja telah berjaya menangkap penjahat itu, ___________, ” kata Tuan Tuah kepada Sultan Melaka.
  1.   awak
  2.   tuanku
  3.   baginda
  4.   beta
 13. ” ___________ akan didenda jika membuat bising,” kata Puan Aishah kepada murid-muridnya.
  1.   saya
  2.   mereka
  3.   kalian
  4.   dia
 14. Iman seorang murid yang rajin . ______ disenangi oleh semua guru di sekolahnya.
  1.   Dia
  2.   Beliau
  3.   Baginda
  4.   Mereka
 15. ___________ akan dijemput untuk merasmikan majlis anugerah itu.
  1.   Dia
  2.   beliau
  3.   Baginda
  4.   Mereka
 16. ___________ hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri.
  1.   kita
  2.   dia
  3.   saudara
  4.   mereka
 17. Sultan Perak akan berangkat ke Jepun untuk lawatan kerja. __________ Beliau akan diiringi oleh Menteri Besar.
  1.   dia
  2.   Beliau
  3.   Baginda
  4.   Mereka
 18. Ali : Siapakah nama _________?
  Murid Baru : Nama saya Hakim.
  1.   saya
  2.   awak
  3.   dia
  4.   taunku
 19. Rozane sedang menangis kerana _____ takut disuntik oleh jururawat.
  1.   dia
  2.   baginda
  3.   Beliau
  4.   Mereka
 20. ” ___________ akan pergi ke Pulau Pangkor minggu depan,” beritahu Hakim dan Iman kepada Ali.
  1.   aku
  2.   kami
  3.   saya
  4.   dia

BMT5: Pemahaman petikan

Arahan Am:Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawpan iaitu A, B, C, dan D. Antaranyaada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu.Soalan 1 hingga Soalan 5
Baca ucapan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berbahagia Puan Hajah Bibi MariaHussain, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jalan Selangor (SATU), guru-guru dan rakansekalian. Selamat pagi diucapkan.Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kerana diberi peluanguntuk menyampaikan ucapan dalam majlis yang mulia ini. Saya bagi pihak murid-muridsekolah ini mengucapkan “Selamat Hari Guru” kepada semua guru di sekolah ini.Hadirin sekalian,Sempena dengan hari yang mulia ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepadaguru-guru yang telah banyak berjasa kepadkami. Kami amat menghargai jasa yang telahdicurahkan oleh guru sekalian. Para gurulah yang telah mencelikkan kami daripada duniakejahilan. Guru bukan sahaja memberi ilmu pengetahuan kepada kami malah telah membentukperibadi kami supaya menjadi manusia yang berguna pada masa hadapan. Bimbingan yangdiberikan sememangnya tidak dapat dinilai dengan wang ringgit.Berbekalkan didikan dan ilmu yang diberikan oleh guru itulah kami akan menempuhliku-liku hidup pada masa depan. Kami tahu bahawa tidak mungkin semua harapan yangdisandangkan pada bahu kami akan menjadrealiti, namun kami berjanji akan berusahasedaya upaya. Ini untuk diri kami sendiri, sekolah, masyarakat dan juga negara yangtercinta.Hadirin sekalianKami percaya guru-guru menghadapi pelbagai kesusahan atau kesulitan semasa mengajardan mendidik sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Maklum sahajalah ada antara kami yang degil, nakal , malas dan bersikap tidak menghormati guru. Namun begitu, guru terusmendidik kami dengan penuh kesabaran.Oleh itu, pada hari yang mulia ini kami memohon kemaafan daripada guru-guru. Kamiakan cuba belajar lebih tekun dan mematuhi nasihat guru.Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkaterima kasih dan “Selamat Hari Guru”.Sekian.(1)
 
1.Siapakayang menyampaikan ucapan di atas?A.GurBesarB.GurDisiplinC.PengawasekolahD.KetuPengawas2.Sempena harapakah pihak sekolah mengadakan majlis tersebut?A.HarKebangsaanB.HarGuruC.HarPenyampaian HadiahD.Ulang Tahun Penubuhan Sekolah3.Mengapakah penyampai ucapan mengucapkan terima kasih kepada guru-guru?A.Kerana mengadakan majliituB.Kerana dia diberpeluanuntuk berucapC.Kerana jasa yang dicurahkan oleh mereka selama iniD.Kerana para guru memaafkan kesalahan mereka yang lalu4.Apakah janji murid-murid kepada para guru?A.Belajar dengan bersungguh-sungguhB.Menyempurnakaharapan parguru]C.MendengasegalnasihaguruD.Tidak bersikap degil, nakal dan malas lagi5.Pada pendapat kamu, di manakah majlitersebut diadakan?A.DewasekolahB.PerpustakaasekolahC.DewaoranramaiD.Bilidarjah(2)

EduwebTV :

MATEMATIK Tahun 3 BAHASA MELAYU Tahun 3 Teknologi Maklumat Tahun 4