Senyum Sapa Salam (3S)

Kempen 3S telah bermula di sekolah-sekolah, dapatkan rekabentuk grafik untuk digunakan di sekolah anda! 100% Percuma!.

Pelbagai rekabentuk grafik untuk poster sedia digunakan

PDPGuru menggalakkan perkongsian karya seni guru-guru seluruh negara, dengan ini kita dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang!. Bersama mengumpulkan hasil karya seni guru-guru Malaysia.

Akademik dan kokurikulum berpisah tiada

PDPGuru juga terbuka kepada mana-mana guru yang ingin menyumbang bakti dalam bentuk penulisan berkaitan unit-unit uniform, ilmu di dada jangan disimpan begitu saja, ayuh kongsi bersama!

Pelbagai rekabentuk grafik yang menarik untuk dikongsikan bersama

PDPGuru juga menyediakan ruang untuk berkongsi karya seni guru-guru seluruh negara.Bersama mendidik dengan penuh keseronokkan. Kongsikan bersama.. nikmati kelebihannya.

Selamat menduduki peperiksaan UPSR

PDPGuru bukan sahaja memudahkan guru menyampaikan ilmu semasa di dalam kelas, malah boleh diakses oleh murid dimana jua berada dengan menyokong pelbagai jenis peranti.

Halaman

28 July 2016

BIT3: Prepositions
22 July 2016

BMT5: PEMAHAMAN


Soalan 6
berdasarkan Gambar 4 Gambar 4 Sungguhpun bayi itu _____________ tetapi telah ditinggalkan olehibu bapanya.A comotB cantik C comelD molek 
Soalan 7
berdasarkan Gambar 5 Gambar 57. Sazali, Kamal dan Yahya berlatih ________________sambil bermaialat muzik untuk menyertai Pertandingan Bintang Kecil di sekolahnya.A menariB menjeritC menangisD menyanyi
011 SULIT
 
SULIT 011Soalan 8
berdasarkan Gambar 6 Gambar 67Pemandulori itumemecutlorinya dengan laju untuk _______________  bas yang ada di hadapannya. A melanggar B menyelitC memotongD menyusup8Tun Haji Abdul Razak bin Husin ialah Perdana Menteri Malaysia yang kedua.Beliau berasal _____________ negeri Pahang.A padaB dariC kepadaD daripada9Zaiton menulis surat _________________ sahabatnya yang sedang belajar diUniversiti Malaya. A bagiB untuk C kepadaD daripada10Murid-murid dinasihatkan belajar bersungguh-sungguh _______________  berjaya dalam pelajaran.
011 SULIT
 
SULIT 011
A olehB hinggaC sambilD supaya

20 July 2016

15 July 2016

BMT5: TATABAHASA

Latihan Tatabahasa (tahun 5) soalan daripada buku teks

Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan, iaitu A, B dan C atau empat pilihan
jawapan, iaitu A, B, C dan D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul.
Pilih ayat yang betul.

1. I    Saya berasal daripada Kajang, Awak pula?
    II   Ayah akan bermesyuarat di Johor Bahru pada minggu depan.
    III Oleh sebab hari hujan, adik tidak dapat bermain di luar.
    IV Setengah kanak-kanak sangat takut untuk mendapatkan rawatan pergigian.
    A  I dan II sahaja                                                  B II dan III sahaja
    C  I, II dan III sahaja                                             D I, II, III dan IV

2. I   Pelbagai juadah disediakan di majlis berbuka itu.
    II  Sebahagian daripada peserta kursus itu berbangsa Cina.
    III Sila serahkan buku ini ke Cikgu Musalmah dengan segera.
    IV Semua guru-guru diwajibkan memakai pakaian batik pada setiap awal bulan.
    A I dan II sahaja                                                   B I, III dan IV sahaja
    C I, II, dan IV sahaja                                            D I, II, III dan IV

3. I   Aduh, luka di kakiku berdarah semula!
    II  Eh, buku-buku ini bukan kepunyaan saya!
    III Cis, awak hendak ke mana tergesa-gesa ini?
    IV Wah, banyak sungguh simpanan awak di dalam bank!
    A I dan II sahaja                                                   B I, II dan III sahaja
    C I, II, dan IV sahaja                                            D I, II, III dan IV

4. I   Buatlah mana-mana yang kamu suka asalkan tidak mengganggu saya.
    II  Ayah mengirimkan sejambak bunga kepada ibu melalui pembantu pejabatnya.
    III Surat yang berkajang-kajang itu ditulis oleh kakak kepada tunangannya di luar
        negara.
    IV Restoran Seri Anjung menyediakan berbagai-bagai juadah untuk dinikmati oleh      
        para pengunjung.
    A I dan III sahaja                                                  B II dan IV sahaja
    C II, III, dan IV sahaja                                          D I, II, III dan IV

5. I   Murali lebih tinggi daripada adik-beradiknya yang lain.
    II  Ibu sangat rindu akan abang yang berada di luar negara.
    III Daripada kamu asyik bermain lebih baik mengulang kaji pelajaran.
    IV Saya dan abang tiba di sekolah lebih awal daripada murid-murid yang lain.
    A I, III dan IV sahaja                                            B I, II dan III sahaja
    C I, II, dan IV sahaja                                             D I, II, III dan IV6. Berapakah harga robot ini? ______nya canggih dan berteknologi tinggi,” Tanya 
    Adam kepada lelaki itu.
    A Buat                                                                    B Buatan
    C Pembuat                                                             D Pembuatan

7. Pelbagai jenis kereta solar telah ______ sempena Karnival Pendidikan Sains dan
    Teknologi Peringkat Kebangsaan 2005.
    A bertanding                                                         B ditandingi
    C menandingi                                                      D dipertandingkan

8. Ada ______ yang mengatakan bahawa Aidil Hakim akan mengetuai perbarisan
    sempena sambutan Hari Kemerdekaan nanti.
    A ura-ura                                                               B usul-usul
    C desas-desus

9. Pakaian pengemis yang diberkas oleh pegawai Majlis Perbandaran Jitra itu_______ .
    A corat-coret                                                          B kusut-masai
    C compang-camping

10. Sambutan Malam Kemerdekaan yang diadakan di sekolah saya berlangsung
      dalam suasana ______ .
      A huru-hara                                                        B hingar-bingar

      C gilang-gemilang                                             D terang-benderang

13 July 2016

BM:T5: PEMAHAMAN


03116Soalan 36 hingga soalan 40Baca syarahan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.021 SULIT031 [Lihat sebelahSelamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim,guru-guru serta hadirin yang dihormati. Pada hari ini, saya akan menyampaikansebuah syarahan yang bertajuk “ Membaca Kunci Kejayaan “.Membaca merupakan kegiatan yang berfeadah bagi mengisi masa lapang.Kini ,pelbagai bahan bacaan boleh didapati dengan mudah di pasaran sepertimajalah ,surat khabar, dan buku cerita. Melalu pembacaan, kita akanmemperolehi banyak ilmu pengetahuan. Pada masa kini, bahan bacaan bukansahaja terhad kepada bahan cetak malahan melalui media elektronik sepertiinternet. Kegiatan membaca bukan sahaja digalakkan kepada golongan kanak-kanak malahan juga golongan dewasa.Para hadirin,Sesiapa yang suka membaca pasti akan beroleh kejayaan . Ini keranamelalui pembacaan kita akan memperolehi pelbagai maklumat dan informasiyang dapat menjana pemikiran. Kita juga dapat meningkat ilmu pengetahuanmelalui pembacaan. Banyak tokoh ilmuan yang berjaya berpendapat bahawamembaca adalah kunci kejayaan.Dewasa ini amalan membaca semakin berkurangan disebab pelbagai faktor.Kita sebagai manusia yang inginkan kejayaan haruslah menghidupkan semulaamalan membaca. Kempen membaca patut digiatkan untuk menjaminmasyarakat berilmu pengetahuan tinggi dan dapat bersaing dalam eraglobalisasi. Selain itu, pameran buku jualan buku hendaklah sentiasa diadakanuntuk memudahkan masyarakat mendapat bahan bacaan yang berkualiti.Sebelum saya mengundur diri, ingin saya tegaskan sekali lagi bahawamembaca adalah kunci kepada kkejayaan. Jadikanlah amalan membacasebahagiandaripada kehidupan kita. Saya akhiri syarahan saya dengan ucapanterima kasih.
 
SULIT 0210311736. Apakah kegiatan yang berfaedah untuk mengisi masa lapang ?A.TiduB.BermainC.MembacaD.Bersyarah37. Siapakah yang sepatutnya membaca ?A.Orang dewasa sahajaB.Kanak-kanak sekolahC.Orang yang bekerjaD.Semua orang.38. Mengapakah amalan membaca dikatakan dapat menjamin kejayaan ?A.Melalui amalan membaca, seseorang itu dapat menjawab semua soalan.B.Melalui amalan membaca, seseorang itu dapat menjana pemikiran.C.Melalui amalan membaca, seseoran itu dapat pelbagai informasi.D.Melalui amalan membaca, seseorang itu mendapat pelbagai maklumat daninformasi untuk menjana pemikiran.39. Apakah yang harus dilakukan untuk menghidupkan semula amalan membaca ?A.Jualan bukuB.PamerabukuC.Kempen membacaD.Kempen dan pameran buku.40. Mengapakah pameran buku hendaklah sentiasa diadakan ?A.Memudahkan ibu bapa membeli buku.B.Memudahkan masyarakat mendapat bahan bacaan.C.Memudahkan golongan remaja mendapatkan majalah hiburanD.Memudahkan murid sekolah mendapat buku latihan tambahan

EduwebTV :

MATEMATIK Tahun 3 BAHASA MELAYU Tahun 3 Teknologi Maklumat Tahun 4